Garraf Actua

 els nostres creatius i professionals

Garraf Actua es proposa com un aparador dels nostres creatius i professionals de l’escenari, sobretot en el sentit de promocionar-los i donar visibilitat.

NODE Garraf impulsa una proposta integradora a partir de les iniciatives que ja han plantejat diferents ajuntaments i entitats de la comarca. El denominador comú és el suport a l’activitat dels professionals i les empreses que tenen a veure amb les arts escèniques.

L’acte primer és l’elaboració d’un índex dels professionals i les empreses residents a la nostra comarca que tenen dedicació preferent a les arts escèniques. Per part de NODE Garraf aquest cens s’actualitzarà de manera continuada i es posarà a l’abast de totes les institucions, entitats i agents promotors d’esdeveniments.

Un altre dels propòsits és propiciar la interrelació entre tots aquests professionals per tal de provocar la cooperació o afavorir les sinergies en nous projectes; com també compartir contactes i tota mena d’avantatges.

Si ets un/una professional/empresa interessat/interessada a formar part del cens d’artistes i empreses de suport a esdeveniments fes clic AQUÍ, o bé pots enviar un mail a agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat.

Menú