NODE Garraf impulsa una proposta integradora a partir de les iniciatives que ja han plantejat diferents ajuntaments i entitats de la comarca. El denominador comú és el suport a l’activitat dels professionals i les empreses que tenen a veure amb les arts escèniques. Aquest és un dels sectors especialment afectat per les restriccions de la crisi sanitària.

L’acte primer és l’elaboració d’un índex dels professionals i les empreses residents a la nostra comarca que tenen dedicació preferent a les arts escèniques. Per part de NODE Garraf aquest cens s’actualitzarà de manera continuada i es posarà a l’abast de totes les institucions, entitats i agents promotors d’esdeveniments.

Un altre dels propòsits és propiciar la interrelació entre tots aquests professionals per tal de provocar la cooperació o afavorir les sinergies en nous projectes; com també compartir contactes i tota mena d’avantatges.

Garraf Actua, a més, es proposa com un aparador dels nostres creatius i professionals de l’escenari; sobretot en el sentit de promocionar-los i donar visibilitat. Entre les accions que s’apunten, per exemple, es parla d’un festival de km0 o, senzillament, un Festival Zero, que durant tota una setmana es programi a diferents municipis del Garraf, tot omplint una diversitat d’espais singulars de la comarca.

Aquest projecte troba complementarietats en el programa Garraf Sona, terra de festivals. que aplega la pràctica majoria de festivals de la comarca, i en el NODE Film Clúster, que promou l’activitat de rodatges en els nostres escenaris i platós a cel obert. Tots aquests programes estan conduïts per NODE Garraf i reben el suport de la Diputació de Barcelona.

Fotografia: actuació d’en Pep Callau, artista resident a Cubelles. És un dels impulsors d’aquesta iniciativa.

Menú